Mirasın reddinin sonuçları nelerdir?

Mirasın reddinin sonuçları nelerdir?

Murisin ölümü ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın terekedeki malların mülkiyeti yasal mirasçılarına geçer. Ancak miras bırakan her zaman mal mülk bırakmaz. Bazen borçlar bırakır. Borçlarda ölümle mirasçılara geçer. Ancak kanun koyucu borçlarından mirasçıları kurtarmak için mirasın reddi ve hükmen red müessesini getirmiştir.

Murisin terekesinin borca batık olması durumunda mirasın hükmen reddi söz konusu olacaktır. Ancak terekenin borca batık olduğunun net olarak tespit edilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle mirasçılara mirası ret etme hakkı tanınmıştır. 3 Aylık sürede miracı ret için dava açabilirler. Mirası ret etmeyen mirasçılar terekedeki mallarla birlikte, borlarında sorumlusu olurlar. Borçlardan teredeki malların miktarı ile değil, şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar. Yani mirasçının şahsi malları da borcun tahsili için satılabilir. Mirasçı tarafından ölüm sonrası   terekenin durumunun incelenerek, borcun mal varlığından fazla olduğu durumlarda mirasın reddi işlemi yapması gerekir. Terekenin borca batık olduğunu düşünen mirasçının yanında mirastan hak almak istemeyen kişi de yasal sürede dava açarak mirası ret edebilir.

Mirasçının birisinin yada tamamının mirası ret etmesi halinde ne olacaktır. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. .

Örneğin Muris Mehmet’in (M) ölümü ile geriye yasal mirasçı olarak çocukları Ç1, Ç2, Ç3 ve eşi E’nin kaldığını farz edelim. Olayımızda Ç1’in hiç evlenmemiş ve alt soyunun olmadığını farz edelim. Ç2’nin ise boşanmış olduğunu ve bir çocuğunun olduğunu farz edelim. Bu durumda bütün mirasçıların miras hisseleri eşit olup ¼ (2/8)  olacaktır.

-Mirası sadece Ç1 ret etmiş olursa ne olur. Ç1’in miras hissesi alt soyu olmadığı için altsoya geçmez. Ç1 muristen önce ölmüş gibi işlem yapılır.  Yani Ç1 hiç yokmuş gibi miras taksim edilir. Miras Ç2, Ç3 ve EŞ arasında 3/8 er çocuklara 2/8 de eşine kalır. Borçlarda bu hisselere göre dağıtılır. Mirası ret eden Ç1 mirastan hak alamaz. Yine Ç1 mirası ret ettiği için hiçbir borçtan da sorumlu tutulamaz.

-Olayımızda hem Ç1’in, hem de Ç2’nin mirası ret etmesi halinde ne olacaktır? Ç1’in altsoyu olmadığı için muristen önce ölmüş gibi davranılacağı yukarıda açıklanmıştı.  Ç2’nin bir çocuğu olduğu için mirası o ölmüş gibi düşünülerek altsoyu olan çocuğuna geçer. Borçlardan murisin torunu (Ç2’nin çocuğu) sorumlu olacaktır. Bu durumda miras Ç2’nin çocuğu, Ç3 ve eş arasında paylaşılacaktır. Murisin altsoyu olduğu için eşin hissesi değişmeyecektir. Miras yada borçlar 3/8+3/8+2/8 şeklinde paylaşılacaktır. Ancak olayımızda reddi miras yapan Ç2 yasal mirası olan altsoyunun da babasından ari olarak reddi miras yapma hakkı vardır. Onunda reddi miras yapması halinde, babası ile birlikte muristen önce ölmüş sayılacakları için miras Ç3 ve Eşe kalacaktır. Ancak eşin tek altsoyla da olsa mirasçı olması halinde hissesi değişmeyecektir. Yani mirasın ¾ Ç3 ün,  ¼  Eşinin olacaktır. Haklar ve borçlar bu şekilde paylaşılacaktır.  Mirası reddetmeyen altsoy olduğu müddetçe eş ¼ pay alacaktır.

-Ancak tüm görünen yasal mirasçıların mirası reddi halinde mirasın tamamı sağ kalan eşe kalacaktır. Borçlardan da eş sorumlu olacaktır.

Ancak çocukların tamamı ile sağ kalan eşin de mirası ret etmeleri halinde ne olacaktır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 612. maddesinde, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret olunan mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği düzenlenmiştir. Murisin en yakın mirasçılarının tamamı tarafından ret olunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.

Burada en yakın yasal miracı kavramı önem kazanmaktadır. Buradaki “en yakın mirasçılar” kavramıyla anlatılmak istenen, murisin ölümünde ilk bakışta ve doğrudan doğruya mirasçı sıfatına sahip olan yasal mirasçılardır. Örneğin olayımızda M’nin mirasçıları Ç1, Ç2, Ç3 ve eşidir. Bunların tamamımın mirası ret etmesi miras dede ve nineye geçmeyecektir Bu durumda tereke TMK 612 ye göre tasfiye edilecektir. Yani mirasın hükmen reddi benzeri bir sonuç doğmuş olacaktır.

Halil Güven

Kaynak: https://avibrahimgullu.com/mirasin-reddinin-sonuclari-nelerdir/

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*